🚩การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2564🚩

🚩วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 🚩 เวลา 09.00 น.นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ตามนโบายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการ ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย