🚩การประชุมเพื่อรับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565🚩

🚩วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 🚩 เวลา 14.00 น.นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2พร้อมด้วย นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมนักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 โดยผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสถานศึกษาในสังกัด สามารถดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์