🚩สำนักงานเขตพื้นที่ฯลงพื้นที่ติดตาม กำกับการดำเนินงาน โรงเรียนคุณภาพชุมชนโรงเรียน รร.บ้านโนนสวรรค์ 🚩

🚩วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 🚩เวลา 13.30 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิภาพร พลสุวรรณ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่การเงิน ลงพื้นที่ติดตาม พร้อมให้คำแนะนำชี้แจงดำเนินการ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพชุมชนโรงเรียน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)
🙏นายอภิศร ทิพเสนา ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์ และคณะครู ให้การต้อนรับและรับคำชี้แนะในการดำเนินโครงการ ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์