🚩โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วPA) ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดบง🚩

🚩วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 🚩 เวลา 09.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดบง ซึ่งเป็นให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
🎗โดย นายเกษม คำสา ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดบง เป็นผู้กล่าวรายงาน
🎀 ทั้งนี้ นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะวิทยากร ร่วมให้คำบรรยายและแนวทางในการทำข้อตกลงฯ ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
🙏พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดบง ร่วมเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจในครั้งนี้ด้วย