🚩การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)🚩

🚩 วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 🚩 เวลา 13.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวปภัสพ์มณ ทองอาสา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อเป็นการชักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการ ระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ