🚩การร่วมประชุมเพื่อเตรียมมาตรการฯในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด -19🚩

🚩วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 🚩 เวลา 09.30 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุมในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในการปรับเปลี่ยนจัดการเรียนสอนหลายรูปแบบเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษา พร้อมมีมาตรการแผนเผชิญเหตุ ทำอย่างไรที่จะจัดการเรียนรู้ภายใต้ความปลอดภัย ตามนโยบายปลอดภัยเป็นเลิศ ประเสริฐด้วยคุณธรรม นำการบริหารจัดการ สานมาตรฐานและคุณภาพสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์