🚩การประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีพัสดุใดชำรุด ฯ 🚩

🚩วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 🚩 เวลา 10.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ หรือสูญ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
โดย สิบตำรวจโทสุทธิศักดิ์ เทียงคำ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นประธานฯ นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ฯ และนางสาวพัชรียา พลเยี่ยม นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ กรรมการ
ทั้งนี้ นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ รก ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ได้ชี้แจงและรายงานการตรวจสอบพัสดุที่ชำรุด จากพัสดุในทะเบียนที่ตรวจสอบประจำปี 2564