🚩การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)🚩

🚩วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 🚩 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ฯ นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)
โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้