?การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)?

? วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ? เวลา 09.30 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี ฯ ในการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม คือผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ
โดยวิทยากร ดำเนินรายการ
? นายอภิศร ทิพเสนา ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์ ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)
?นางสาวปภัสพ์มณ ทองอาสา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ บรรยายแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานศูนย์ความปลอดภัยระดับสถานศึกษา
?ขอขอบคุณ คณะกรรมการดำเนินงานในการดำเนินงานการประชุม รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ