สพป.หนองคาย เขต 2 ประชุมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการประชุมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต โดยร่วมกับบริษัทซีเรส โฮมดิ้ง จำกัด และสวนน้ำเพลย์พอร์อุดรธานี ร่วมจัดประชุมโครงการ Survival Smimming Program “วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ” ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 มีผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะมีเด็กจ่มน้ำ จำนวน 50 โรงเรียน
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ กล่าวว่า เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญ โดยจากเหตุการที่โรงเรียนบ้านหนองเค็ม โรงเรียนในสังกัด มีเด็กจมนำเสียชีวต 2 คน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน สพฐ. จึงได้จัดตั้งโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตขึ้น