🚩พิธีลงนามข้อตกลง MOU การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน🚩

🚩 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 🚩 เวลา 09.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฯ ศึกษานิเทศก์ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเครือข่าย ทั้ง 8 โรงเรียน ในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคายเขต 2 และร่วมพิธีลงนามข้อตกลง MOU การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอรัตนวาปี
🎗 ทั้งนี้ นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู วิทยากร และเด็กนักเรียนในกิจกรรม coding in your area จุดประกายโค้ดดิ้งให้เป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
🙏ขอขอบคุณ นายอภิศร ทิพเสนา ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์ และคณะครู ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประชุมในครั้งนี้