🚩 กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์🚩

🚩 กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์🚩
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.20 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีวินัยของข้าราชการ
ในการนี้ นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้กำชับการปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด
ให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันกรแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19