สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2562

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวโรงเรียน และรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2562 ณ หอประชุมนาคา 27 โรงเรียนราชประชานุเคาะห์ 27 จังหวัดหนองคาย