🚩สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการ ด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)🚩

🚩 วันที่ 18 มกราคม 2565 🚩 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ นางสาวระพีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และศึกษานิเทศก์ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการ ด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
🎤 โดยเด็กหญิงจิราภรณ์ ผลบุญ นักเรียน ชั้น ป.4 ผู้ได้รับรางวัลในการแข่งขันบรรยายธรรมระดับภาคฯ และ เด็กหญิงกนกรวี ศรีจันทร์ นักเรียน ชั้น ป.5 ได้รับรางวัลการแข่งขันบรรยายธรรม ระดับประเทศ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แสดงผลงานบรรยายธรรมฯในการต้อนรับคณะติดตามตรวจในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม รร.บ้านโนนสวรรค์
🙏ขอขอบคุณ นายอภิศร ทิพเสนา ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์ และคณะครู ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ตรวจติดตามฯในครั้งนี้