สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุม ผอ.เขตพบเพื่อนครู รุ่นที่ 1 /2562 ณ หอประชุมนาคา โรงเรียนราชประชานุเคาห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ พบเพื่อนครู ประจำ 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมนาคา  โรงเรียนราชประชานุเคาห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1 มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย ร่วมประชุมในครั้้งนี้
การประชุม ผอ.เขต พบเพื่อนครูนี้จัดทำขึ้นเพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
พร้อมกันนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้ให้ความรู้และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการศึกษา” บูรณาการให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักศิลปธรรมนำวิชา ขับเคลื่อนด้วย NAGA MODEL สู่เป้าหมาย คนสำราญ งานสำเร็จ
และขอบคุณท่าน ผอ.ทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ ผอ.รร.ราชประชานุเคาะห์ ๒๗ จ.หนองคาย และคณะครู ที่ให้ความอนุเคาะห์สถานที่ ในการจัดประชุมในครั้งนี้