🚩การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference🚩

🚩วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565🚩 เวลา 10.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ฯและนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
🎀โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ (DOC) อาคาร สพฐ 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ