🎗สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัดหนองคาย ณ สนามสอบที่ 2 🎗

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดหนองคาย ณ สนามสอบที่ 2 
🚩วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 🚩 เวลา 07.30 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ณ สนามสอบ ที่ 2 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
🚩 โดย นายมติชน มูลสูตร ผอ.สพป หนองคาย เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการฯได้ชี้แจงพร้อมกับกำชับ ประธานกรรมการสนามสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ในครั้งนี้ ให้กวดขัน เข้มงวด เพื่อให้การดำเนินการในการสอบแข่งขัน ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิค – 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด