🚩สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จาก สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565🚩

🚩สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จาก สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565🚩 🎗วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 🎗เวลา 13.30 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย “ สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ” จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการประชุมฯ พร้อมมอบนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ