🚩การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.หนองคาย เขต 2 🚩

🚩 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 🚩 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา และคณะกรรมการรับนักเรียนฯของ สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมเพื่อแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาฯ กำหนดมาตราการการป้องกัน ติดตามให้การรับนักเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565