สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน” ณ โรงเรียนเพียงหลวง 13 ฯ (ประชาบำรุง)

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการบริหารกลุ่มงานฯ นายธงชัย ภูชมศรี ผอ.รร.เพียงหลวง 13ฯ และคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานในพิธีฯ และร่วมงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน” ณ โรงเรียนเพียงหลวง 13 ฯ (ประชาบำรุง) อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยงานนนี้จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้โรงเรียนมีสหกรณ์ในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้ และรักในการออมทรัพย์ พร้อมกันนี้ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ยังได้รางวัล ให้แก่คณะครู และนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น หลากหลายด้าน เพื่อเป็นการยกย่องในความสามารถ ของผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย