?คณะกรรมการนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปี 2564 ในเขตอำเภอเฝ้าไร่?

? วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ? เวลา 09.00 น.
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ สพป. หนองคาย เขต 2 และคณะกรรมการนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินการสอบฯและเด็กๆนักเรียนที่เข้าสอบการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โรงเรียนอนุบาลหนองควาย และโรงเรียนบ้านแบง อำเภอเฝ้าไร่ ซึ่งการดำเนินการสอบฯดำเนินการไปอย่างเรียบร้อย
✔การดำเนินการสอบปฏิบัติตามตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด