🚩คณะกรรมการนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปี2565 เขตอำเภอโพนพิสัย 🚩

🚩 วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 🚩 เวลา 09.00 น.
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ สพป. หนองคาย เขต 2 และคณะกรรมการนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินการสอบฯและเด็กๆนักเรียนที่เข้าสอบการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านโนน -โนนสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย และโรงเรียนบ้านวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย ซึ่งการดำเนินการสอบฯดำเนินการไปอย่างเรียบร้อย
✔การดำเนินการสอบปฏิบัติตามตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด