🚩 กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์🚩

🚩 กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์🚩
🎗วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 🎗เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีวินัยของข้าราชการ