การประชุมคณะผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2

บ่ายวันนี้ (7 มิ.ย. 2562)​ เวลา 14.00 น. ณห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม ปรึกษา เพื่อหาแนวทาง และวางแผนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อาทิออกการนิเทศการจัดการศึกษา การดำเนินงานและโครงการต่างๆ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ การบริหารงบปริมาณ และการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างเติม ศักยภาพ เพื่อให้ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียน และผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ให้สูงขึ้น