🚩การเข้าร่วมรับฟังการประชุมติดตามการรายงานข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565🚩

🚩วันอังคารที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 🚩เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมรับฟังการประชุมติดตามการรายงานข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ ZOOM meeting