สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกันปล่อยปลา ลงสระน้ำ สพป.หนองคาย เขต 2

บ่ายวันนี้ (7 มิ.ย. 2562)​ เวลา 14.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน และ บุคลากร ของสพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกันปล่อยปลาในสระ บริเวณหน้าสำนักงาตเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับสมดุลของสระ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธ์ุปลา จากศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย