?การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 1/2565)?

?วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ?ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ. สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 1/2565) เพื่อรับแจ้งข้อราชการ และรับทราบผลการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ของกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายทุกภาคส่วน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
?โดย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมฯ ในการนี้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 รับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ไทยสมบูรณ์ พ.ศ.2564 เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป

Loading