?การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านนาชุมช้าง?

?วันศุกร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ?เวลา 09.00 น.
นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประเมินฯพร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายเลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย ผอ.รร.บ้านนาชุมช้าง ได้ให้คำแนะนำและปรึกษาแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารสถานศึกษา
?ขอขอบคุณ นายเลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย ผอ.รร.บ้านนาชุมช้าง และคณะครู นักเรียน รร.บ้านนาชุมช้าง ที่อำนวยความสะดวกในการประเมินฯในครั้งนี้
ติดตามข่าวและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Loading