แนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการบันทึกและส่งข้อมูลแบบรายงาน

  1. ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับแบบรายงานที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3HE4CEH
  2. กรอกข้อมูลนักเรียนตามแบบรายงานให้ครบถ้วน
    (ห้ามแก้ไข เพิ่ม ลบหรือแทรกคอลัมน์)
  3. ทำการบันทึกไฟล์ Excel สำหรับส่งข้อมูลเป็นชื่อไฟล์รหัส 8 หลักของโรงเรียน เช่น บ้านกุดบง รหัสคือ 43020001 จะต้องตั้งชื่อไฟล์เป็น xlsx
    (ดูรหัส 8 หลักโรงเรียนได้ที่ https://www.smart.nongkhai2.go.th/school)
  4. ส่งไฟล์ข้อมูลที่กรอกแบบรายงานแล้วที่เว็บไซต์ https://bit.ly/35N5Uju โดยการคัดลอกไฟล์ Excel รหัส 8 หลักของโรงเรียน ที่เครื่องคอมพิวเตอร์
    แล้ววางที่เว็บไซต์สำหรับส่งข้อมูล

Loading