?การประชุมราชการผ่านระบบทางไกล Video Conference) กลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 10?

?วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 ?เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมราชการผ่านระบบทางไกล Video Conference) กลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 10 เพื่อรายงานผลการติดตามนโยบายเร่งด่วนของนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 เรื่อง ได้แก่
1️⃣. เรื่องความปลอดภัย
2️⃣. เรื่องโรงเรียนคุณภาพ
3️⃣. โครงการพาน้องกลับมาเรียน
4️⃣. เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย
?โดย นายพรชัย โพคันโย ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้