🚩นิเทศ ตรวจเยี่ยม สนามสอบในการดําเนินการประเมิน RTชั้นประถมศึกษาปีที่ 1🚩

🚩วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ตรวจเยี่ยม กํากับ และติดตาม สนามสอบในการดําเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสนามสอบเขตอำเภอเฝ้าไร่ ดังนี้
1️⃣โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
2️⃣.โรงเรียนบ้านจับไม้
3️⃣.โรงเรียนบ้านนาดี
4️⃣.โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
5️⃣โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
🙏การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ของสนามสอบอำเภอเฝ้าไร่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย