?การประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย?

?วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติใน “การประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และการจัดทำวีดีโอการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย” โดยนางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อให้การประเมินของครูปฐมวัย ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล ปีที่ 3 ได้รับการชี้แนะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการทบทวนการจัดกิจกรรมประเมิน และอบรมพัฒนาเทคนิควิธีการจัดทำวีดีโอการเรียน การสอนเพื่อฝึกฝนประสิทธิภาพการสอนของครู โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร
?นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
?นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ และคณะวิทยากร อบรมการถ่ายทำวิดีทัศน์บันทึกการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช

Loading