🚩การประชุมการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กออกกลางคันให้กลับสู่ระบบการศึกษา ตามแนวทาง ” พาน้องกลับมาเรียน🚩

🚩วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.🚩 ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
🎗 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นักวิชาการศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กออกกลางคันให้กลับสู่ระบบการศึกษา ตามแนวทาง ” พาน้องกลับมาเรียน” เพื่อส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา และสร้างโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ทั้งเด็กปกติและเด็กพิการให้ได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ
ติดตามข่าวและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่