🚩การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด🚩

🚩วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 🚩 เวลา 09.00 น.
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ. สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด เพื่่อรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติและซักถามปัญหาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอน และแนวปฏิบัติของสถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัด โดย นางนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฯผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conference Meeting ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1