?การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2565?

?วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.? ณ หอประชุมพิสัยสรเดช
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนมีนาคม 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแจ้งข้อราชการและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

Loading