🚩การประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา🚩

🚩วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและนักทรัพยากรบุคคล และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 11 เครือข่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธ๊การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์