🚩การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา /พี่เลี้ยง (Coaching) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา🚩

🚩วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา /พี่เลี้ยง (Coaching) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อประชุมวางแผนในการดำเนินการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching) ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์