🚩โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ🚩

🚩วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.🚩ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ. สพป. หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และคณะทำงานฯร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดและนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมาใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป