สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2562

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายมานิตย์ สนิทบรรเลง ผอ.รร.ชุมชนบ้านปากสวย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรของ สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2562 ผ่านระบบทางไกล ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2