🚩การประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)

🚩วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 🚩 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะทำงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ 2565 ร่วมการประชุมเพื่อการรายงานให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล