?สพป บุรีรัมย์ เขต 3 ศึกษาดูงานในระบบการบริหารงานเทคโนโลยีและการสื่อสารดิจิทัล การดูแลระบบ Sever สพป.หนองคาย เขต 2 ?

?วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ? เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานฯพร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดร่วมต้อนรับ นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 นายโชคอนันต์ วิชัยเลิศ รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 และคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ศึกษาดูงานในเรื่อง ระบบการบริหารงานเทคโนโลยีและการสื่อสารดิจิทัล การดูแลระบบ Sever และการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ ดิจิทัล
ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้
?นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ เป็นวิทยากรและคณะทีมงาน ICT ร่วมกันแนะนำการใช้ระบบAMSS รวมถึงการศึกษาดูงานที่กลุ่มต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำทางวิชาการ มีพัฒนาทักษะในการฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ต่อไป