?โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ดำเนินการ วันที่ 11-17 มีนาคม 2565?

?โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ดำเนินการ วันที่ 11-17 มีนาคม 2565?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับสู่ระบบการศึกษากลับมาเรียน เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ทั้งเด็กปกติและเด็กพิการให้ได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ตามนโยบายรัฐบาล “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยให้ความสำคัญกับประชากรทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

Loading