ประกาศย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

คำสั่ง-ศธจ.นค.-ที่-98_65-ลว-21-มี.ค.65-ต่างจังหวัด
คำสั่ง-ศธจ.นค.-ที่-94_65-ลว-21-มี.ค.65-ในจังหวัด