?สพป หนองคาย เขต 2 ร่วมเปิดงาน”เทศกาลดอกจานบาน มหัศจรรย์หุ่นจักสานไม้ไผ่ยักษ์ อนุรักษ์บุญคูณลาน ฯ อำเภอเฝ้าไร่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ?

?วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น .?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน “เทศกาลดอกจานบาน มหัศจรรย์หุ่นจักสานไม้ไผ่ยักษ์ อนุรักษ์บุญคูณลาน สืบสานถิ่นผ้าไหม ไหว้พระธาตุรวงข้าวเจดีย์ อำเภอเฝ้าไร่ ประจำปี พ.ศ. 2565 “ระหว่างวันที่ 19 -28 มีนาคม 2565 ณ บริเวณลานสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่
? โดยนายยุทธนา ศรีตระบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ฯ และนายเตชิต ทรงบุญศาสตร์ นายอำเภอเฝ้าไร่ กล่าวรายงานการจัดงานฯในครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย