?การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปงจานนคร อำเภอรัตนวาปี ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )?

?วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นายเอกศักดิ์ แสนวัง ประธานเครือข่ายฯเปงจานนคร คณะกรรมการร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้การประเมินผล มีประสิทธิภาพ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) ซึ่งการประเมินฯในครั้งนี้ เป็นการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปงจานนคร อำเภอรัตนวาปี ณ ห้องประชุม โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง อำเภอรัตนวาปี