?การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาหนัง อำเภอโพนพิสัย ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )?

?วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสังข์ ปาณศรี ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาหนัง และนางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์ รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้การประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) ซึ่งการประเมินฯในครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาหนัง อำเภอโพนพิสัย ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านนาหนัง อำเภอโพนพิสัย