🚩การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )🚩

🚩วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ ศรีบุญเรือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสมโภชน์ สุวรรณโสภา ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ คณะกรรมการร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้การประเมินผล มีประสิทธิภาพ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) ซึ่งการประเมินฯในครั้งนี้ เป็นการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านนาฮำ อำเภอเฝ้าไร่
🙏ขอขอบคุณ ภาพข่าว จาก รร.บ้านนาดี รร.บ้านโนนสะอาด และ รร.บ้านคำโคนสว่าง