? การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )?

?วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบเครือข่ายฯ นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี คณะกรรมการร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้การประเมินผล มีประสิทธิภาพ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) ซึ่งการประเมินฯในครั้งนี้ เป็นการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี ณ ห้องประชุม โรงเรียนพระบาทนาหงส์ อำเภอรัตนวาปี