?การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดบง อำเภอโพนพิสัย ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) ?

?วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์ รก.ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดบง คณะกรรมการร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้การประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) ซึ่งการประเมินฯในครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดบง อำเภอโพนพิสัย ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านโนนฤาษี อำเภอโพนพิสัย