?การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ?)

?วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายภัทรชัย ธรรมคุณชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายวชิราวุธ บัวแพง ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ คณะกรรมการร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้การประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) ซึ่งการประเมินฯในครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านนาเมย อำเภอโพนพิสัย